test01

 

Met vriendelijke groet,

 

 

 

 

Smart Makelaardij

Verlengde Bremenweg 6
9723 JV Groningen

T: 050-311 96 76
E: info@smartmakelaardij.nl (algemeen emailadres)
W: www.smartmakelaardij.nl

 

kvk. 0209 1892

 

De informatie opgenomen in dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Indien u dit bericht ten onrechten ontvangt, wordt u verzocht de inhoud niet te gebruiken en/of te verspreiden en de afzender direct op de hoogte te stellen. Ondanks onze nauwkeurigheid kan Smart Makelaardij nimmer aansprakelijk worden gesteld voor materiele en/of immateriële schade ontstaan uit verzending van (elektronische) berichten.

Wij werken samen met:
  • Intrum Justitita
  • PayPal
  • iDeal
  • Florint Finance
  • GGN