Onze missie en visie

Onze Visie
Vastgoedbemiddelaars staan op het punt om na jaren van een gelijke en ongewijzigde werkwijze , onder overheids- en maatschappelijke druk de huidige werkwijze aan te passen aan de (nieuwe) wensen en behoeftes van de consument. De werkwijze van verhuurbemiddelaars zal evolueren om consumenten te behouden, hun toegevoegde waarde weer prominent te maken en zich (opnieuw) te onderscheiden van concurrenten. Hierbij zal het verdienmodel van de verhuurbemiddelaar flink veranderen en zullen er duurzamere relaties met de consument aangegaan worden, die op hun beurt de verhuurbemiddelaar in een nieuw licht zullen gaan zien.

Onze Missie
van WoningHurenXL “WoningHurenXL maakt innovatie van dienstverlening voor verhuurbemiddelaars mogelijk, waarbij de nadruk ligt op het aangaan van duurzame relaties met de consument, middels verantwoorde diensten en producten en evenredige baten en lasten.”

Wij werken samen met:
  • Intrum Justitita
  • PayPal
  • iDeal
  • Florint Finance
  • GGN