Mijn huurder betaalt de huur niet

20 Oktober, 2013 20:04

Mijn huurder betaalt de huur niet

Het komt steeds vaker voor dat de huurder de huur niet meer betaald. Deze groei van “wanbetalers” is ten opzichte van 2012 gestegen met 21,4%. Een percentage dat niet in de wind geslagen mag worden!
In basis zijn de huurders die hun huur niet meer kunnen opbrengen op te delen in twee categorieën; huurders die niet meer kunnen betalen en huurders die niet meer willen betalen. In dit artikel beperken wij ons tot de eerste categorie, de oorzaken van het uitblijven van betaling van de huurpenningen ligt echter compleet verschillend.

Wat moet u doen wanneer u huurder niet betaald.

Huurders in Nederland zijn door de wet beschermd. Deze bescherming gaat dusdanig ver dat een huurder minimaal 3 maanden huurachterstand dient te hebben alvorens u als verhuurder kunt beginnen met een uitzettingsprocedure. Ook dient u het traject wat vooraf gaat aan een uitzetting niet te ligt op te nemen. Indien u niet de juiste procedures volgt kunt u voor verassingen komen te staan!

Het minnelijke voortraject
Wanneer u constateert dat uw huurder de huur niet meer of in ieder geval consequent te laat voldoet dient u direct maatregelen te nemen. In feite is dit het minnelijke voortraject dat u dient te volgen alvorens naar een gerechtsdeurwaarder te gaan. Uit de praktijk blijkt dat een eigen te voeren minnelijk traject resulteert in betere (financiële) resultaten voor beide partijen dan wanneer dit uitgevoerd wordt door een gerechtsdeurwaarder. Stap dan ook als laatste redmiddel naar de gerechtsdeurwaarder.

Enkele tips voor een goed eigen te voeren minnelijk traject bij huurachterstand:
* Treed adequate op en zorg dat u zo spoedig mogelijk in overleg treedt. Probeer tijdens dit overleg te achterhalen waarom uw huurder de huur niet (tijdig) aan u betaald. In sommige gevallen ligt de oplossing voor de hand. Zodra u duidelijk heeft waarom uw huurders de huur niet (tijdig) aan u voldoet dient u hierover duidelijke afspraken met uw huurder te maken.

* Probeer bij het maken van afspraken duidelijk en helder te zijn en zorg dat er geen ruimte voor interpretatie overblijft. Wat dus geen duidelijke afspraken zijn: “ik zal het zo spoedig mogelijk betalen” of “ik zal proberen op tijd te zijn” of “wanneer mijn situatie verbeterd komt het nooit meer voor”. Zorg dat de afspraken meetbaar zijn, dus laat uw huurder met u afspreken dat hij bijvoorbeeld €450,- naar u overmaakt voor datum X.

* Leg de afspraken vast op schrift zodat u hier later op kunt terug vallen (per mail kan natuurlijk ook) vraag hierbij om een akkoord of bevestiging!

* Verbindt aan het niet nakomen van afspraken consequenties

Ook al heeft u duidelijke afspraken met uw huurder gemaakt en heeft u er het volste vertrouwen in dat uw huurder zijn huurachterstand bij u zal inlopen; houdt u aan officiële procedures!
Vaak komt het voor dat wanneer er duidelijke afspraken gemaakt zijn er door de eisende partij afgezien wordt van verdere officiële stappen. Doe dit niet!
Geef bij uw huurder aan dat u er het volste vertrouwen in heeft, maar dat u ondanks alles ook de officiële stappen wilt doorlopen.
Wanneer uw huurder niet betaald, treed in overleg en zoek naar een oplossing maar stuur hem ook een betaalherinnering. Betaald hij niet stuur hem dan ook gewoon een tweede en derde herinnering gevolgd door de WIK-brief!

< Huren steeds populairder Eerste Kamer stemt in met huurverhoging naar inkomen >
Wij werken samen met:
  • Intrum Justitita
  • PayPal
  • iDeal
  • Florint Finance
  • GGN