Huurverhoging 2015

31 Maart, 2015 15:03

De huurverhoging per 1 juli 2015

Net als voorgaand jaar is de huurverhoging in 2015 ook weer inkomensafhankelijk.

In 2015 mogen de huren harder stijgen dan de inflatie. Hierdoor komt de huur meer in overeenstemming met de kwaliteit van de woning.  Voor hogere inkomens kunnen de huren nog sneller stijgen om de doorstroming op de woningmarkt te bevorderen. Deze maatregel moet de huurprijzen van woningen ook meer in evenwicht brengen met de vraag van de markt. Een verhuurder is niet verplicht om de inkomensafhankelijke huurverhoging toe te passen

De maximale huurverhoging voor zelfstandige woningen hangt af van de inflatie en van uw inkomen. Zelfstandige woningen zijn bijvoorbeeld eengezinswoningen, appartementen en portiekwoningen.

De maximale huurverhoging in 2015:
Ook in 2015 is een inkomensafhankelijke huurverhoging toegestaan. De inflatie over 2014 was 1,0%. Dit betekent dat er per 1 juli 2015 een huurverhoging doorgevoerd mag worden van maximaal:

  • 2,5% (inflatie + 1,5%) voor huishoudinkomens tot € 34.229
  • 3,0% (inflatie + 2%) voor inkomens vanaf € 34.229 tot en met € 43.786
  • 5,0% (inflatie + 4,0%) voor inkomens boven de € 43.786

Het inkomen wordt berekend over inkomensjaar 2013

De huurverhoging wordt berekend over de kale huurprijs, dat is de huurprijs zonder de kosten voor nutsvoorzieningen (gas, water en licht) en servicekosten.

< Huizenkoper mag nog minder lenen dan verwacht Energielabels >
Wij werken samen met:
  • Intrum Justitita
  • PayPal
  • iDeal
  • Florint Finance
  • GGN