De borgsom

26 November, 2014 17:36

Bij het huren van een woning wordt meestal een waarborgsom gevraagd. In dit artikel meer informatie over de regels met betrekking tot de hoogte van de borgsom en in welke gevallen de verhuurder de borg kan inhouden.

Het nut van een borgsom

De verhuurder heeft door het toepassen van een waarborgsom meer zekerheid dat de huurder kosten zoals schade of achterstallige huur zal voldoen. Meestal bedraagt de waarborgsom van een woonruimte 1 keer de maandhuur, in sommige gevallen kan deze som hoger uitvallen.

De wettelijke eisen en de waarborgsom

Het vragen van een borgsom is wettelijk toegestaan. Aan de hoogte van de borgsom zijn geen wettelijke eisen verbonden. Volgens de Rijksoverheid mag een waarborgsom ter hoogte van 3 maanden kale huur nog als redelijk worden beschouwd.

Leg de waarborgsom goed vast

Het is aan te raden om borg altijd door middel van overboeking te betalen. Op deze manier staat de hoogte van het bedrag zwart op wit. Wanneer het contant betalen van borg verplicht is, vraag dan altijd om een betalingsbewijs van de verhuurder. Zodoende wordt het voor de verhuurder een stuk lastiger om te ontkennen dat het bedrag betaald is.

Wanneer wordt een borgsom ingehouden?

De verhuurder zal de waarborgsom niet zomaar inhouden. Redenen waardoor de borgsom ingehouden kan worden zijn o.a. een betalingsachterstand of verwijtbare schade aan de woonruimte. De schade wordt vastgesteld tijdens een eindinspectie.

Conclusie

De hoogte van de borgsom is niet bij wet vastgesteld. De verhuurder mag de borg alleen inhouden wanneer er sprake is van een betalingsachterstand of schade aan de woonruimte dat verwijtbaar is aan de huurder. Gebruikelijke slijtage zal niet als schade gerekend worden. Door vooraf de conditie van de woonruimte goed vast te laten leggen kan het onterecht inhouden van de borgsom voorkomen worden.

 

Bron: http://www.huurwoningen.nl/

< Hypotheekrente weer omlaag Rabobank voorziet herstel >
Wij werken samen met:
  • Intrum Justitita
  • PayPal
  • iDeal
  • Florint Finance
  • GGN