Antecedentenonderzoek

Wat houdt het antecedentenonderzoek in?

U, als woningzoekende geeft middels het aanvragen van een woningzoekende account en het
aanvinken van de check-box “Ik ga akkoord met een antecedentenonderzoek” nadrukkelijk
toestemming aan gebruikers met een Intermediair of een verhuurder account om een
antecedentenonderzoek uit te voeren op onder meer uw kredietwaardigheid. Het
antecedentenonderzoek bestaat; uit het opvragen van een kredietwaardigheidsonderzoek,
gebaseerd op historisch betaalgedrag; check-sociaal, gebaseerd op registratie in het NMOH (GGN
verhuursignaal) en legitimatiebewijscontrole, controle van registraties op onregelmatigheden op
deze legitimatie (ministerie van Justitie)

De uitkomsten van het antecedentenonderzoek wordt door de verkrijger strikt vertrouwelijk
behandeld en nimmer ter beschikking danwel ter inzage gesteld aan derden.

Antecedentenonderzoek kan enkel door particuliere verhuurders uitgevoerd worden op
woningzoekende die eerder contact hebben opgenomen via de diensten van WoninghurenXL met
de betreffende verhuurder. Verhuurintermediairs kunnen een antecedentenonderzoek uitvoeren
op alle gebruikers van WoningHurenXL met een woningzoekende account en op derden. Indien
verhuurintermediairs een antecedentenonderzoek op derden willen uitvoeren dient hier eerst
schriftelijk toestemming voor verkregen te worden van de antecedent.

U krijgt geen inzage of kopie van de rapportage. Wel heeft u recht op inzage in de data. Deze
inzage mag enkel verstrekt woorden door de dataverstrekker. Indien u inzage wilt dient u een
schriftelijke verzoek vergezeld met een kopie van uw legitimatie te sturen naar onderstaand
adres.


WoningHurenXL B.V.
info@whxl.nl

Wij werken samen met:
  • Intrum Justitita
  • PayPal
  • iDeal
  • Florint Finance
  • GGN